Energieffektivisering

Konsultation för energieffektiva lösningar.

Du kan göra stora energibesparingar genom att byta armaturer och investera i automatiserade styrsystem. Rummet Ljusdesign gör inventeringar i såväl offentliga som privata miljöer och föreslår lösningar på hur du kan spara el och miljö genom smartare ljussättning. Kontakta oss för mer information och bokning av inventering.

En investering i nya belysningssystem är en investering i framtiden.

Ny teknik och nya armaturer möjliggör sänkt energiförbrukning och mer miljösmarta lösningar. På marknaden finns i dag finns en mängd olika alternativ som ger god belysning med positiva effekter på arbetsmiljö, värmeförbrukning och behovet av kyla i lokalerna. Tillsammans med effektivt utnyttjande av dagsljus och lämpliga styrsystem bidrar en investering i nya belysningssystem till en ljusare framtid för vår miljö.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte som inspirerar till energieffektiva lösningar.