Tjänster

Rummet Ljusdesign ljussätter offentliga och privata miljöer. Uppdragen omfattar såväl interiörer som exteriörer och vi konsulterar hela vägen från idé och analys till genomförande. Kontakta Rummet Ljusdesign för kreativa ljussättningar, ljusskisser, konsultation vid val av styrsystem och energieffektiviseringar samt föreläsningar inom området ljussättning.

Välkommen att snacka ljus med oss helt enkelt.